Intim date dk rudersdal sommerkoncerter thai dating i danmark Ishøj

durch  |  22-Apr-2017 00:00

Ansættelsen understøttes yderligere af, at Griffin Bonds A/S var nødt til at an- sætte Kenn Christensen, for at han kunne sælge de omhandlede aktier i Griffin Berlin High A/S, jf.

intim date dk rudersdal sommerkoncerter-52intim date dk rudersdal sommerkoncerter-80intim date dk rudersdal sommerkoncerter-72

Jeg kan bekræfte, at jeg på dette tidspunkt var ansat som koncerndirektør i Griffin Hol- ding A/S omfattende flere selskaber herunder Griffin Ejendomme A/S og Griffin Bonds A/S..." Parternes argumenter: Kenn Christensens advokat har gjort gældende, at det er godtgjort, at Kenn Christen- sen var ansat hos Griffin Bonds A/S og ikke kun hos Griffin Ejendomme A/S.

Ansættelses- forholdet fremgår både af de fremlagte lønsedler og af bekræftelsen fra den tidligere kon- cernledelse.

marts 2007 ansat samme dag som chefkonsulent hos Griffin Ejendomme A/S.

Begge selskaber indgik i en større koncern, hvis moderselskab var Griffin Holding A/S, og var begge hjemmehørende på samme adres- se.

Dom i sagen P-5-09 Kenn Christensen(advokat Michael Serring) mod Griffin Bonds A/S under konkurs(advokat Anne Skjold Qvortrop) Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, Kenn Christensen, udover at være ansat hos Griffin Ejendomme A/S også har været ansat hos søsterselskabet Griffin Bonds A/S og som følge heraf har et tilgodehavende efter konkurslovens § 95 hos sagsøgte, Griffin Bonds A/S under konkurs (herefter kaldet boet). Kravet er sammensat således: Resterende løn optjent i 2008 Løn i opsigelsesperioden, 3 måneder (beregnet i forhold til samlet løn på 640.917,60 kr.) Feriegodtgørelse - 12,5 % af løn: Boet har nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidiær om frifindelse mod beta- ling af et mindre beløb under henvisning til, at Kenn Christensen i hvert fald ikke har krav på feriegodtgørelse, idet denne må anses for indeholdt i den optjente provision, og at boet må have et tilbagebetalingskrav, såfremt Kenn Christensen ud over sin provisionsbaserede løn også har krav på feriegodtgørelse.

Forum-Mitarbeiter anzeigen