Jeg søger en kæreste Greve gratis kontaktseiten Regensburg

durch  |  22-Apr-2017 00:00

Han var med Regiment Danmark i Kroatien hvor han var en del af 10. Jeg har navne på fire som med sikkerhed deltog i Spanien på Franco’s side, og 3 af dem gik i Frikorpset, den sidste var med i borgerkrigen, og med i Finlands bataljonen og havde også deltaget i den Mexicanske borgerkrig. faldt ved Kinderheimhöhe 15-18 km vest for Narva, Estland i sommeren 1944. At Tyskland ville vinde den krig tvivlede ingen på’’. Mut og barsk af væsen, vanskelig for ikke at sige umulig at slå et smil af eller føre en naturlig samtale med’’) K. Oranienbaum: Midt i december 1943, ankom Division Nordland til det nordlige Rusland, nærmere betegnet Oranienbaum sektoren. Schock’s deling ABT.54, lå syd for byen Kotly, dette var et område hvor den russiske partisanbevægelse huserede. Den nordlige bydel op imod Finske bugt blev holdt af de Hollandske frivillige. Februar 1944, angreb 3000 russiske mand de tyske stillinger imellem byerne Riigi(nordligst Finske bugt) og Siivertsi som var en forstad til Narva.

Kompagni, han deltog ligeledes i kampene i Oranienbaum i Januar 1944. Han var den første dansker der kom hjem fra den spanske Borgekrig grundet han var blevet såret. Der står ikke meget om tidligere Spaniens frivillige, der gik i tysk tjeneste, men enkelte passager i bøger findes der, her et par eksempler. Ligeså spændende er det med Finlands bataljonen, ud af de 1100, var der folk fra alle politiske sider blandet sammen til en enhed. U’ere, nationalsocialister og folk som havde været på kommunisternes side i den Spanske Borgerkrig. August 1943, blev vi alarmeret og kom på vores poster ude i byen. August 1943, nåede mandskabet af fragte våben og andet materiel væk fra kasernen. Schock var Nationalsocialist og med i DNSAP siden august 1942, han blev afsat ligesom Kommandør Kryssing og Lorenz Lorenzen, var der stor utilfredshed med ham, og natten til den 19. Division Wiking, her deltog han i kampene i Sydrusland, og 30. Russerne havde gået over isen på Narowa floden og dannet et brohoved. Husene langs Narowa floden skulle fungere som beskyttelse for de angribende tyskere. Schock’s Abt.54 til, disse skulle med Morter ild, forhindre russerne i at der kom forstærkninger fra nord.

jeg søger en kæreste Greve-65jeg søger en kæreste Greve-44

Jeg havde gået uden strømper i 14 dage med bare fødder i støvlerne. kulden, her stod vi dag og nat den afløsning og uden mulighed for det de næste to uger.

Hver nat var der Spähtruppe aktivitet, og om dagen kunne det regne med granater over os i timevis.

Jeg kender en tidligere Frikorps mand, som har fortalt følgende om K. Han boede under krigen i Aabenraa, og var en berygtet stikker her. Per Sørensen(Kompagni chef for Frikorps Danmarks 1. ’’ Jeg opdagede en mand i mit kompagni, der har kæmpet 2 år i Spanien på den Røde side. Under besættelsen, gik nogle i SS og andre i modstandsbevægelsen, som feks. Min gruppe gik i stilling på kommuneskolens køkken, hvor vi knuste nogle ruder for at komme ind. En del af de danske soldater på kasernen var indstillet på at kæmpe den 29. Nogle af de danske soldater tog til Sverige og blev en del af den Danske Brigade, andre tilsluttede sig modstandsbevægelsen. Kryssing gik dermed modsat vej end hans ven og chef for garnisonen i Holbæk. Februar 1942, stod der på en kasernemur i Treskau ’Bort med Kryssing og Lorenzen’ ’Schock er frimurer’ K. Februar 1942, dagen inden havde han afholdt afskedstale for sit kompagni (4.kp). Schock til Berlin for at afvente nærmere instruktion hvor han skulle gøre tjeneste. Januar 1943 (Samme dag som Kryssing blev Standartenführer) blev han forfremmet til Sturmbannführer (major) I Marts 1943, var han dels på orlov og efterfølgende kursus i Taktik i Paris. Russernes mål var at indtage Narva-Tallinn hovedvejen og dermed afskære Narva by. Vest for Siivertsi, lå et åbent terræn på 200 meter hen til en lille skov.

En anden af dem som var på Franco’s side, var Ole Hjorth, han var ligeledes med i Finland og meldte sig til Waffen SS, og kom senere til Gestapo og var bl.a en overgang på Staldgården i Kolding, han emigrerede til Syd Afrika efter udstået straf. Modstandsgruppen Holger Danske som bestod af flere tidligere Finlands frivillige. Da maskingeværet var bragt i stilling, gik vi på jagt efter mad. To år tidligere i 1941, var det fra selvsamme kaserne flere højtstående officerer der havde meldt sig til det oprettede Frikorps Danmark(oprettet 291941). i Øvrigt blev Schock og Kryssing’s store modstander Erling Hallas flyttet til Schock’s gamle kompagni den 2. I sommeren 1943, var Division Nordland oprettet, og fra den 14. Ganske tæt på Siivertsi lå en lille by, Päklamäe i nærheden af denne havde Rgt. Angrebet forløb set fra tyskernes side fint i begyndelsen, Abt.54 nåede ud over Siivertsi, og trængte ind i den lille skov vest for byen.

Disse mord blev beordret af Standartenführer Otto Bovensiepen, og for størstedelen udført af Peter Gruppen. Hvor mange læger der var på tyskernes side er uvist. Senere kom han til Sanitäts Amt i Berlin og vendte senere hjem til Danmark for at blive overlæge for Schalburgkorpset og Hipo korpset.

Forum-Mitarbeiter anzeigen